مدیریت انرژی در ساختمان

دوره های موجود در این طبقه بندی:

ریال 4000000

زمان دوره : 24 الی 26 مرداد 1397 -  چهارشنبه الی جمعه   زمان دوره : 24...

نماد پرداخت

درگاه پرداخت متصل به سایت مجله ساختمان میباشد.

 لینک درگاه

واحد آموزش صما زیر مجموعه مجتمع رسانه ای ساختمان است.

تماس با ما